• AYVA (Cydonia oblonga) ağacı, gülgiller (rosaceae) familyasından küçük bir ağaçtır. Avrupa ve Asya’nın ılıman iklimli yerlerinde yetişir. Türkiye’nin hemen her bölgesinde bulunur. Yapraklarının altı tüylü, çiçekleri iri, beyaz ve pembe renklidir ve mayıs-haziran ayları arasında çiçek açmaktadır. Meyvesi sarı renkli, hafif tüylü, tadı mayhoş, dokusu sertçe, küçük çekirdeklidir. Ağaç 4-8 m yüksekliğindedir.
  • İKLİM İSTEKLERİ Ayvalar için en iyi iklim mutedil deniz iklimidir. Ancak yurdumuzda da iç kesimlerde çoklukla rastlanmaktadır. Ayva ağacı Türkiye şartlarında armut kadar kış soğuklarına dayanıklıdır. Fakat soğuk olan bölgelerde geç çiçek açar. Çok rüzgarlı yerlerde iyi yetişmez. Dalları kırılır ve fazla meyve dökümü olur. Fazla yağışlı yerlerde ise ürün tehlikeye girer.
  • TOPRAK İSTEKLERİ Ayvalar en iyi kumlu-tınlı, geçirgen sıcak topraklarda yetişir. Kökleri yüzlek olıp çok derine inmediğinden toprağın fazla derin olmasına gerek yoktur. Ancak toprak boğucu nem ve soğuk olmamalıdır. Soğuk ve nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal alarak kalitesi düşer.
  • SULAMA Yazı kurak geçen yerlerde sağlıklı ve düzenli büyümeleri ve kaliteli meyve vermeleri için sulanmaları şarttır. Aşırı sulamadan ve suyu gövdeye vermekten kaçınılmalıdır. Karık ve salma gibi sulama yöntemlerinden kaçınılarak, yağmurlama, damlama yöntemleri kullanılmalıdır.
  • GÜBRELEME Ayvanın kökleri derine gitmediğinden besin maddelerini belli kalınlıktaki toprak kalıntılarından almak zorundadır. Bu nedenle toprağın bu kısmının besin maddelerince zengin tutulmasına çaba gösterilmelidir. Her 3-4 yılda bir dönüme 3-4 ton çiftlik gübresi verilmesi çok faydalıdır. Ayrıca azotlu gübreler ile desteklemek gerekmektedir.
  • BUDAMA Ayva düzgün bir taç teşkil eder. Onun için taçlandırma iyi yapılırsa sonraki yıllarda fazla budamaya ihtiyaç duymaz. Ayvalara verilecek en iyi taç şekli GOBLE’dir. Gövde alçaktan taçlanır ve ileriki yıllarda da uç almalarda tacın daha fazla yükselmesine meydan verilmez. Ancak uç almalarda gereğinden fazla kesme yapılmamalıdır. Çünkü meyveler sürgün uçlarında oluşur ve çok uç alınırsa ağaç tamamen meyvesiz kalabilir.
  • ÜRETİM Çoğaltılması geniş ölçüde çelik, dip sürgünü veya bazı durumlarda aşı ile olur. Aşı yapma zorunluluğu olan durumlarda durgun göz aşısı tercih edilir.
  • HASAT Ayva hasadı bölgelere göre değişmekle birlikte, genellikle Eylül ayının ikinci yarısı veya Ekim ayında yapılır. Meyvenin depo ömrünü uzatmak için hasat elle ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Geç yapılan hasat, meyvenin depo ömrünün kısalmasında doğrudan etkilidir.
  • HASTALIK ve ZARARLILAR Sert görünümüne rağmen oldukça hassa olan ayva ağaçları, doğru bakım yapılmadığında çeşitli hastalıklara maruz kalabilmektedir. Bu hastalıklar arasında en bilindik olan Kahverengi leke hastalığı(Diplocarpon mespili)dir. Bu hastalık daha çok ağacın yaprak ve meyvelerinde kahverengi lekelenmeler ile kendini göstermeye başlar ve 7 gün içerisinde farkedilmez ise tüm ağaca ve meyvelere yayılmaya başlar. Ayvalarda sık görülen diğer bir hastalık ise Ateş yanıklığı(Erwinia amylovora) dır. Hastalık yağmur,rüzgar ve özellikle de emici böcekler (Yaprak biti,kırmızı örümcek) ile çiçeklere yeni sürgün ve genç yapraklara taşınır. .Mumya(monilya) hastalığı (Sclerotinia linhartiana) .Kök uru(Agrobacterium tumefaciens) .Kırmızı örümcekler(Akarlar) .Kahverengi Koşnili(Parthenolecanium corni) .Yaprak Bitleri
  • BAHÇE TESİSİ HAZIRLIĞI Ayva bahçesi tesisinde uygulanacak dikim mesafeleri; sıra arası için 5 metre, sıra üzeri içinse 4-5 metredir. Verilecek olan aralık - mesafeler toprak tipine ve yetiştirme sistemine göre değişiklik gösterir. Dikim budaması yapılan fidanlar aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde ılıman iklimlerde Kasım – Ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan dikimi Şubat ve Mart aylarında yapılmalıdır. Ekonomik anlamda yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Eşme ayvası gibi ayva çeşitlerinin çoğu kendine verimli olduğu için tek bir çeşitten kapama ayva bahçesi kurulabilir.
1