• ARMUT (Pyrus comminus) ağacı, gülgiller (rosaceae) familyasından olup ana vatanı Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya olup, Anadolu’dan Avrupa’ya Avrupa’dan 17.yy başlarında ABD’ye götürülmüştür. Dünya armut üretiminde ülkemiz 6. Sırayı almaktadır. Armut ağacı genellikle dikine büyür. Taç yapısı birçok çeşitte piramit şeklindedir. Doruk dalının yukarıya doğru uzaması ve yanlara doğru dallanmasıyla, çeşitlerde taç bir piramit şeklini alır. Armut kazık köklüdür. Kök genel olarak toprağın derinliklerine kadar iner. Ancak, iyi topraklarda ve sulanan yerlerde yan ve saçak kök oluşumu iyidir. Meyve dalcıkları elmadan daha erken meyveye yatar. Armutlarda dalcıklar elmalardan farklı olarak çoğunlukla tüysüzdür. Çiçekleri demet şeklindedir ve çiçek yapısı 5’li olup genel olarak beyaz renklidir.
  • İKLİM İSTEKLERİ Armut ılıman ilim meyvesidir. Kış soğuklarına elmaya nazaran daha az dayanıklıdır. Armut ağacı -25,-30 santigrat dereceye kadar olan soğuklara dayanır. Rüzgârlı ve nemli arazilerde de çok zarar görür. Armutlar bol güneşli, havadar ve yazları sıcak yerlerden hoşlanır. Meyvenin olgunlaşma zamanı havanın nemsiz ve kuru olması, verimi ve meyve kalitesini arttırıcı yönde olumlu etki yapmaktadır.
  • TOPRAK İSTEKLERİ Bol verimli ağaçlar ve kaliteli meyveler elde edebilmek için toprak derin, geçirgen, sıcak ve besin maddelerince zengin, iyi drenaj edilmiş, tınlı topraklar olmalıdır. Armutlar kazık köklü olduğundan derin toprak ister. Derin olmayan topraklarda çoğunlukla dal uçları kurur. Toprak derinliği en az 2 m olmalıdır. Ayrıca taban suyu da 2 m den daha yükseğe çıkmamalıdır.
  • SULAMA İklim ve toprak şartlarına bağlı olarak mayıs ayından başlanarak eylül ayı sonuna kadar 10-20 günde bir sulanmalıdır.
  • GÜBRELEME Armutlarda bahçeye en az 3 yılda bir sonbaharda olmak şartıyla bir dekara 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. Ayrıca her yıl dekara 15 kg süper fosfat veya her ağaç için 1-2 kg Amonyum sülfat, 2-3 kg süper fosfat, 0,5-1 kg potasyum sülfat, 0,5-1 kg DAP verilir.
  • BUDAMA Armut ağaçları da, değişik doruk dallı, dik goble, palmet veya piramit şekillerine göre terbiye edilebilir. Armut ağaçları, dikine büyüme eğiliminde olup, ana dalların dikey olarak yukarı büyümesine müsaade edilirken, meyve veren dal ve sürgünler bunlardan yatay olarak meydana gelen yan dallar üzerinde oluşurlar. Armutlar, gençleştirme budamasına dayanıklıdır. Bu nedenle ağaçlarda verim ve kalite düştüğünde budama yapılabilir. Bir kaç yıl iyi bakımla yeni ve verimli sürgünler yetişir.
  • ÜRETİM Armut yetiştiriciliğinde tohum anaçları ve klon anaçları olmak üzere 2 türlü anaç kullanılır. Tohum anaçları, armut çöğürü, ahlat ve alıçtır. Klon anaçları içinde en iyi olanı ayva kökenli olanlardır.
  • HASAT Hasat elle yapılır. Meyveler, en fazla büyüdükleri ve daldan yaralanmadan ayrılabildikleri bir sırada toplanmalıdır. Geç toplanan meyvelerde koku, tat ve kalite düşer. Saklanamazlar.
  • HASTALIK ve ZARARLILAR Armut hastalıklarının en tehlikelisi ateş yanıklığı hastalığıdır. .Karaleke (Venturia inaequalis) .Monilya (Sclerotinia fructigena .Memeli pas (Gymnosporangium sp.) .Armut testereli arısı .Armut göz kurdu .Armut iç kurdu .Yaprak bitleri .Kırmızı örümcek, Yaprak uyuzu
  • BAHÇE TESİSİ HAZIRLIĞI Genellikle dikdörtgen ya da kare dikim sisteminin esas alındığı bahçelerde sıra arası ve üzeri mesafeler, kullanılan anaca ve terbiye şekline göre belirlenmektedir. Anaç olarak Armut çöğürü kullanılmışsa, 6x8m ya da 8x8m; QUİNCE A gibi bodur anaç kullanılmışsa, 3x4m sıra arası ve üzeri mesafeler uygun olmaktadır. İyi bir meyve tutumu için bahçeler, tozlayıcı çeşitleri ile birlikte kurulmalıdır. Tozlayıcılar, 2 ya da 3 sıra …… armudu, 1 sıra tozlayıcı çeşit veya 8 çeşide en az 1 tozlayıcı çeşit düzeninde bahçe içerisine yerleştirilmelidir.
1